Søker, vennligst vent.......
Tidsavbrudd
Du har vært inaktiv i 30 minutter og må logge inn på nytt for å utføre dine tjenester

Min konto

Her finner du opplysninger om mer enn 20 millioner europeiske foretak. EBR gjør offisiell informasjon tilgjengelig på tvers av barrierer som kan oppstå som følge av forskjeller i språk, teknologi og lovgivning o.l.

Søk etter foretaksnavn er gratis, øvrige tjenester er gebyrbelagt. Hvert av de deltagende landene fastsetter selv gebyrene for sine tjenester. For å benytte de gebyrbelagte tjenestene må du betale på forskudd med kredittkort (Visa eller Mastercard). Du kan søke på ulike kriterier som foretaksnavn, REID eller id-nummer(organisasjonsnummer) i hvert av landene. Du kan også foreta et navnesøk på tvers av landegrensene gjennom å søke i Central Name Index.

Foretakssøk
Her søker du på foretaksnavn direkte i det enkelte lands database. Du kan søke i kun ett land ad gangen. Er du usikker på hvilket land foretaket hører hjemme i, eller ønsker å søke i flere land samtidig, kan du søke i Central Name Index.
 • Norge
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Gibraltar
 • Guernsey
 • Irland
 • Italia
 • Jersey
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonia
 • Malta
 • Nederland
 • Serbia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Tyskland
 • Østerrike
 • Foretaksnavn
 • ID nr(org.nr)
 • REID

Central Name Index
Her søker du på foretaksnavn i en sentral navneindeks og ikke i de enkelte lands databaser. Du kan søke i ett eller flere land samtidig, eventuelt i alle EBR-landene samtidig. Indeksen oppdateres av de ulike landene med ulike intervaller, og du får informasjon om siste oppdateringsdato når du gjør et søk.
 • Foretaksnavn
 • ID nr(org.nr)
 • REID
 • Med noen av disse ordene
 • Med alle disse ordene
 • Eksakt dette navnet
 • Lignende dette navnet

Rollesøk
 • Danmark
 • Estland
 • Italia
 • Latvia
 • Makedonia
 • Sverige

             

            

  

          


Danmark

Estland

Finland

Gibraltar

Guernsey

Irland

Italia

Jersey

Latvia

Litauen

Luxemburg

Makedonia

Malta

Nederland

Norge

Serbia

Slovenia

Spania

Sverige

Tyskland

Østerrike
Bestill produkter